Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 13 dec 2019

Teknikföretagen välkomnar att innovationsmyndigheten Vinnova ges ett tydligt uppdrag att stödja arbetet med regeringens samverkansprogram. Uppdraget innefattar att samverka med berörda aktörer och skapa överblick. Detta måste givetvis innefatta en tydlig medverkan från näringslivet menar Teknikföretagen.

Regeringens samverkansprogram syftar till att, via ett gemensamt arbete inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på utmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft.

- Effektiv samverkan mellan politik och näringsliv med fokus på innovation och konkurrenskraft är avgörande. Det är när alla aktörer samverkar som Sverige blir starkare i konkurrensen. För att detta ska fungera krävs ansvar och mandat. Det är därför utmärkt att Vinnova nu tilldelats en tydlig roll, säger Klas Wåhlberg, VD för Teknikföretagen.

Vinnova ska stödja genomförandet av samverkansprogrammen genom att skapa överblick av pågående insatser, bidra med processtöd samt identifiera möjliga synergier mellan programmen. Att involvera näringslivet kommer att bli en viktig del.

- Vinnova och Teknikföretagen har sedan tidigare tagit ansvar för att hålla ihop ett arbete med en färdplan där RISE har engagerats som projektkontor. Vi har upparbetat samarbete och ser fram emot att jobba vidare tillsammans med myndigheten inom ramen för samverkansprogrammen säger Klas Wåhlberg.

Inom ramen för uppdraget ingår också att Vinnova ska tillhandahålla stöd till offentliga aktörer, däribland regelgivande myndigheter, för att dessa ska kunna möta juridiska frågor som uppkommer vid snabb teknologisk förändringstakt och en föränderlig ekonomi.

- Lagar och regler som kan hantera och främjar tekniska innovationer är prioriterat från industrin. Sveriges konkurrenskraft ligger i teknologisk kunnande. För detta krävs att ramförutsättningarna är gynnsamma. Sverige måste kunna testa ny teknik och vara testmarknad för ny teknik. Juridiken ska aldrig vara ett hinder för en dynamisk utveckling, avslutar Klas Wåhlberg.