Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 13 mar 2019

Processen kring UKs utträde ur EU är alltjämt oordnad och agerandet är på många sätt svårt att förstå ur ett rationellt näringslivsperspektiv. Det är mycket stora värden på spel och ett kaosartat utträde kan leda till oerhört stora skadeverkningar på båda sidor. Mot den bakgrunden är det naturligtvis positivt att det brittiska underhuset idag förklarat att man inte står bakom en s.k. avtalslös okontrollerad Brexit, vilken skulle innebär att Storbritannien på ett okontrollerat sätt lämnar EU, med omfattande skadeverkningar för bl.a. näringslivet i såväl Storbritannien som de kvarvarande EU-länderna.

Det måste dock noteras att denna fråga inte slutligt och enbart avgörs av Storbritanniens inställning och att risken för en okontrollerad Brexit alltså inte är undanröjd. Med undantag för situationen att Storbritannien skulle återta sin ansökan om utträde förutsätter alla andra sätt att undvika en okontrollerad Brexit att någon form av överenskommelse kan träffas mellan Storbritannien och EU. 

Det är uppenbart att det på många håll görs betydande ansträngningar att finna lösningar. Det inger förhoppningar. Problematiskt är dock att det också finns grupperingar som ser lättvindigt på de verkliga omständigheterna och effekterna. Vi tror emellertid och hoppas att förnuftet kommer att segra och att frågan om UKs framtida förhållande till EU kommer att få en rimlig lösning. Att Sverige bidrar till en sådan rimlig lösning är viktigt men också självklart.

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen