Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 13 mar 2019

Teknikindustrin har avgörande betydelse för tillväxten i svensk ekonomi. Teknikindustrins innovationer, investeringar, rekryteringar och exportframgångar ger spridningseffekter runtom i hela samhällsekonomin. Svensk industri skapar jobb och tillväxt i landet och betalar – genom sin export – en stor del av vår gemensamma välfärd. Men framgång idag betyder inte automatiskt framgång imorgon. I en tid av allt hårdare global konkurrens behöver vi därför satsa mer på forskning och innovation.


Sverige tillhör världstoppen när det kommer till forskningsutgifter som andel av BNP, men konkurrensen är hård och fler nationer blir medvetna om vikten av att investera i forskning.

- Strategiska innovationsprogram är nödvändiga för industrin men får mycket små anslag från staten, säger Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen fortsätter:

- Idag står företagen på egen hand för den större delen av forskningen i Sverige. Det ställer krav på än mer fokuserade satsningar från staten som möter upp det behov av kompetens och samarbeten som företagens FoU-verksamhet innebär.

Världsledande forskning innebär att vi kan ta fram innovativa exportprodukter, men väl så viktigt är att globala företag lockas att investera i Sverige. Facebook och andra internationella it-företag investerar miljarder i datacenter. En förutsättning är det svenska fibernätet och förekomsten av avancerad forskning inom fiber och energi. Forskning inom it och telekom har resulterat i att svensktillverkade telekomnät idag hanterar så mycket som 40 procent av världens mobiltrafik.

I vår nya broschyr ”Fakta om forskning från Teknikföretagen” kan du läsa mer om forskningens betydelse. Läs den här.