Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Cybersäkerhet - en möjlighet för Europa att bli en global ledare

Den 29 mars 2019 arrangerade Teknikföretagen tillsammans med RISE och Orgalim en lunchdebatt om hur industrin, EU:s medlemsstater, forskningsinstitut och de europeiska institutionerna kan samarbeta kring att utveckla ett världsledande och effektivt cybersäkerhetssystem.


Nyhet
11 apr. 2019
Sakområde:

Malte Lohan, generaldirektör för Orgalim, inledde lunchdebatten med att berätta att cybersäkerhet är en viktig fråga för dem. Malte Lohan välkomnade Europeiska kommissionens arbete med cybersäkerhetsakten (Cybersecurity Act) och menar att det är ett bra första steg. Han underströk att Orgalim är och kommer fortsättningsvis att fortsätta att vara mycket engagerade i övergången till implementeringsfasen liksom i själva genomförandet.

- Europa har ett gyllene tillfälle att ta en ledande roll både vad gäller teknikutveckling som att ta fram policys inom cybersäkerhet, sa Malte Lohan. Cybersäkerhet kan vara en europeisk framgångssaga som gynnar industrin, medborgarna och samhället.

Shahid Raza, chef för RISE Cyber ​​Security Lab, medverkade under debatten och argumenterade för forskningsinstitutens roll när det gäller strategisk forskning, som en brygga mellan industri och akademi. RISE engagerar sig i projekt i samverkan med industrin för att lösa specifika tekniska utmaningar med där man idag har ett särskilt fokus på IoT-standardisering.

Pia Sandvik, vd för RISE, sammanfattade debatten med att berätta att cybersäkerhet är en viktig utmaning, men också en förutsättning för att bygga förtroende för den digitala inre marknaden och för digitalisering av offentliga tjänster.

- Att stärka förtroendet hos medborgare och företag bör vara det centrala målet, sa Pia Sandvik. Europa behöver ett enkelt och användarvänligt ramverk och med få regler eller krav. Att säkerställa ett konsekvent regelverk för cybersäkerhet är nyckeln till en sann digital inre marknad. Nationell fragmentering bör undvikas, medan standarder också bör spela en central roll i cybersäkerhetsakten.

Pia Sandvik menar att en europeisk strategi för teknikinfrastruktur bör utvecklas och avslutade med att säga att ytterligare diskussioner om cybersäkerhetsakten krävs så att den kan implementeras på ett sätt som stöder europeisk konkurrenskraft och innovation.

Panelens syn på cybersäkerhetsaktens möjligheter

  • Cybersäkerhetsakten skapar lika villkor för företag, medborgare och samhälle.
  • Det är en bra utgångspunkt men bäst resultat kommer bara att komma genom samarbete. Det kommer att leda till ökad konkurrenskraft för alla.
  • Europa kan bli marknadsledande inom området, vilket ger en konkurrenskraftig fördel.
  • Det kan stödja den digitala inre marknaden om certifiering harmoniseras inom EU.
  • Det ger mer förtroende för konsumenterna och affärsmöjligheter.