Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 01 feb 2019

I detta skede av förhandlingarna är det ännu oklart om Storbritannien kommer att nå en överenskommelsemed EU om utträdes- och övergångsavtalet. Om en överenskommelse inte nås finns det en överhängande risk för att en avtalslös Brexit inträffar. Teknikföretagen har tagit fram en checklista för förberedelser inför Brexit och svarar på vanliga frågor.


Teknikföretagens checklista har utformats för att ta höjd för båda scenarion: ett ordnat Brexit som vilar på ett utträdesavtal och ett oordnat Brexit där det inte finns ett avtal på plats som reglerar handeln mellan EU och Storbritannien. Ladda ner checklistan här (på svenska) och här på engelska.

Är du medlemsföretag och vill ha mer information om eller gå med i Teknikföretagens brexitgrupp? Kontakta gärna Emanuel Badehi Kullander, expert i utrikeshandelsfrågor: emanuel.badehi.kullander@teknikforetagen.se.

Frågor och svar om Brexit

Vad kommer detta kosta det mig som företag?

Räkna med kostnader för extra hantering till ca 3% av transaktionsvärdet. Lägger man till tull på 4,2% inser man att kostnader för handel kommer att öka. Detta kommer gälla fram till det finns en tullunion eller ett frihandelsavtal på plats. Då frihandelsavtal brukar ta flera år att förhandla fram för EU bör man som företagare förbereda sig på att hantera tullar under en längre tid.

Vad gäller vid import?

Uppfyllande av EU:s krav efter Brexit blir det importerande företaget i Sveriges ansvar. Importören får större ansvar för att tillse att varan uppfyller regelverken. Varorna kan ha ett godkännande i UK som inte länger gäller utan ett nytt måste införskaffas för EU. Handlar man med insatsvaror med komponenter som man tex säljer vidare till tex Japan (frihandelsavtal finns), kan det vara så att varan inte längre uppfyller kraven för EU gods. Detta är något man bör tänka på om man arbetar med tillverkning/montering och vidareförsäljning.

Vad gäller för personal?

Det är oklart om UK kommer att kräva visum eller vad det är som gäller om man tex skickar en montör till UK. Hur får man tillgodoräkna sig yrkeskunskaper? Behöver man nya tillstånd? Det gäller att hålla koll på vilka regler som tillämpas i respektive bransch. Skickar man som företag personal som skall stanna längre i UK påverkas rätten för medföljande, sjukvård, rätt för barn att gå i skolan mm. Det kan komma att kräva andra försäkringslösningar.

Vad bör man göra som företag?

  • Det rekommenderas att man analyserar företagets exponering mot UK brett. Säljs varor och tjänster? Har vi någon stationerad där? Prata med samarbetspartners, har de koll? Behövs nya logistiklösningar lösningar?
  • Förberedd för relevanta tillståndsanskaffning.
  • Förbered för att hantera störning.
  • Man bör utgå ifrån att UK lämnar EU den 29 mars. Som företag kommer man att behöva leva med osäkerhet framöver. Gör förberedelser för att skapa egen stabil grund. Konsekvensen för att inte förbereda kommer kosta mer än att inte göra det.

Regelverk, testkrav, standards, vad kommer gälla?

Standarder avviker från regelverket då detta sker utan statlig inbladning. Brittiska standardiseringsorgan är inte beroende av medlemskap i EU. På kort sikt kan det skilja sig för standarder som hänger ihop med CE-märkning. Brittiska aktörer inom testområdet förlorar inflytande i och med utträde. Som aktör bör du förlita dig på aktör inom EU. Ett generellt råd är att områden där underliggande internationell standard finns som bas uppstår inget problem. De fall där EU-standard används som bas bör man dock kontrollera.

Vi köper in material från UK idag. Om vi bygger lager med det materialet i Sverige, gäller de med gammalt regelverk?

För varor som kommit in före 29 mars gäller samma regler som idag.

Var hittar jag tullar som gäller för just oss?

Länkar finns i Teknikföretagens checklista. Man kan alltid ringa till tullsvar för hjälp med kvalificering. Svaren är dock ej bindande svar. Det går också att ansöka om bindande kvalificeringsbesked men det tar lite längre tid.

Vet man vilka möjligheter det finns för lokala brokers att ta på sig ökad mängd tulldeklarationer?

Generellt verkar man ha underskattat uppgiften med handel och deklarering vid gränsen. Kompetensen tar tid att bygga upp. Flaskhals kan bli förmågan att hantera deklaration hos ombud. UK har förberett sig på övergångsavtal och inte hård exit.

Vad händer med befintliga certifikat?

Troligen kommer de gälla då de utfärdats innan utträde. Swedac bör kunna svar på den frågan.

Innebär Brexit något positivt för svenska företag?

Som leverantör kan man ha en möjlighet att ersätta leverantörer i UK då vissa företag kan komma att se sig om efter nya leverantörer inom EU. Det blir ändrade konkurrensförutsättningar på EU:s inre marknad vilket kan öppna möjligheter. Vi importer från England.

Vad gäller om vi har levererat utrustning som vi kompletterar efter utträde. Dvs produkterna består av delar med olika regler?

Det kan uppstå svårigheter vid testning i senare skede. Detta kommer bero på vilka komponenter det gäller. På tjänstesidan kan det uppstå problem om tekniker från UK kommer hit och installerar utrustning tex. Man bör se över avtalen.

Hur mycket kommer kostnaden för en vara öka i och med Brexit?

Rent generellt har man gjort uppskattning om 3% ökning i rena transaktionskostnader. Till detta kommer 4% i tull. Ambition från både EU och UK är dock att ha tullfri handel. Det är en eventuell avtalslös tid som gör att man faller tillbaka på WTO-avtalet. Vilken kostnad det rör sig om beror på vilken typ av vara det gäller och hur man kan hantera störningar som ger upphov till indirekta och direkta kostnader. För att vet exakt måste man ha ett frihandelsavtal eller tullunion på plats.

Hur lång tid tar det att få fram handelsavtal?

Sverige omfattas av de förhandlingar som EU för med UK. Den här typen av förhandlingar är ofta svåra och kan ta flera år.