Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 23 maj 2019

”Avgörande att Sverige driver på för frihandel”

På söndag går vi svenskar till vallokalerna för att välja våra representanter i Europaparlamentet de kommande fem åren. I en omvärld av ökad protektionism där alltfler länder begränsar utländska företags marknadstillträde är det viktigare än någonsin att Sverige står upp för ett frihandelsvänligt EU. Det skriver Klas Wåhlberg, vd, och Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitik, Teknikföretagen, i SvD Näringsliv debatt.

Handel med vår omvärld är vitalt för ett litet, exportberoende land som Sverige. Vi exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar 47 procent av vår BNP, och en fjärdedel av vår totala sysselsättning är beroende av export. De produkter vi exporterar är i sin tur beroende av insatsvaror som vi importerar från andra länder. Vikten av ett öppet globalt handelsklimat går alltså inte att understryka tillräckligt.

Vår i särklass största exportmarknad är övriga Europa, där nästan tre fjärdedelar av alla våra varor hamnar. Detta är till följd av att vi har avskaffat kostsamma skatter och tullar samt upprättat gemensamma produktkrav och standarder på EU:s inre marknad.

Sverige är starkt beroende av ett EU som för närvarande genomgår en period av låg tillväxt. Detta belyser vikten av att vi verkar för att liberalisera handeln med strategiskt viktiga tillväxtmarknader. Frihandel är ett viktigt verktyg för att motverka handelshinder och öppna upp handelsflöden globalt på samma sätt som vi gjort på EU:s inre marknad. Frihandel bidrar till ekonomisk tillväxt som är förutsättningen för välfärd och hållbar utveckling.

Vi ska vara stolta över den ambitiösa frihandelspolitik som EU bedrivit med vår svenska handelskommissionär Cecilia Malmström vid rodret. När andra regioner har dragit sig tillbaka och satt upp handelsbarriärer har EU gått på offensiven. När sprickor uppstod i handelsrelationen mellan Naftaländerna USA, Kanada och Mexiko slöt EU avtal med Kanada och initierade omförhandlingar av avtalet med Mexiko för att hitta en mer djupgående lösning. När USA drog sig ur stillahavsavtalet TPP svarade EU med att sluta avtal med Japan och inleda förhandlingar med Australien och Nya Zeeland. Mitt i rådande handelskonflikt mellan USA och Kina står EU redo att sluta handels- respektive investeringsavtal med båda parterna för att motverka kostsamma tullar i världshandeln och öka vårt marknadstillträde globalt.

Genom sin expansiva frihandelspolitik är EU normskapande och sätter spelreglerna för den globala handeln. Detta kan exempelvis betyda att svenska företag inte behöver anpassa sin produktion efter andra länders särskiljande regelverk, produktkrav eller standarder. På så sätt undviker vi onödiga och kostsamma marknadsspecifika lösningar som hämmar företags internationalisering.

Men med en utblick mot vår omvärld är det tydligt att vi inte kan ta vår marknadsliberalism för givet. Med Storbritanniens potentiella utträde ur EU förlorar Sverige en viktig frihandelsvän inom unionen. Detta, i kombination med en växande protektionism gör helgens val till Europaparlamentet en ödesfråga.

Svenska exportföretag är integrerade i globala värdekedjor – vi behöver därför ett EU som tittar till stora tillväxtmarknader bortom Europas gränser. Svenska företag, och i förlängningen svensk välfärd, gynnas av ett öppet handelsklimat med vår omvärld. Sverige och svenska europaparlamentariker måste ta striden för en fortsatt ambitiös och expansiv frihandelspolitik.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitik, Teknikföretagen

Läs debattartikeln på svd.se här.