Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 apr. 2019

Arbetsmarknadens behov måste få en ökad roll i utbildningens innehåll

”Ett styr- och resurstilldelningssystem för våra lärosäten måste beakta studenternas karriärmöjligheter efter examen”. Det skriver Johan Eklund, vd för Entreprenörsforum, i SvD debatt. Teknikföretagen delar bilden att högskolan har en avgörande roll för kompetensförsörjning och utveckling. Därför behöver den högre utbildningen i Sverige utvecklas i takt med näringslivets behov, och styrningen och resurserna måste anpassas därefter.

Industrins tillväxt och konkurrenskraft bygger i hög grad på att företagen kan rekrytera personal med högkvalificerad kompetens, men Teknikföretagens medlemsföretag vittnar om kompetensbrist. 6 av 10 medlemsföretag uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens, och på grund av kompetensbristen har nära hälften av dem inte kunnat expandera verksamheten på det sätt som man tidigare planerat.

- Arbetsmarknadens behov måste få en ökad roll i utbildningens innehåll, såväl grundutbildning som forskarutbildning och vidareutbildning. Teknikföretagen vill se ett förändrat resurstilldelningssystem som blir mer transparent med ekonomiska incitament som premiera samverkan, anställningsbarhet och nyttiggörande, säger Frida Andersson, expert på kompetensförsörjning, Teknikföretagen och avslutar:

- Utöver det måste högskolan ta en aktiv roll i livslångt lärande och erbjuda kompetensutveckling till företag. Fortbildning av industrins medarbetare behövs för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen, och då krävs också systemlösningar för detta. Inte minst behöver flexibla utbildningsformer utvecklas.