Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 16 juni 2021

Webbinarium: Svensk industri är större än du tror

Industrin spelar en betydligt större roll för Sveriges ekonomiska utveckling än vad siffrorna över produktion och tjänster visar vid en första anblick. Det visar en ny rapport från Teknikföretagen, baserad på ny statistik som SCB tagit fram. Slutsatserna och rapporten presenteras på ett webbinarium den 22 juni.

Statistiken över industrins produktion och sysselsättning har tid till annan lett till spridningen av en skev bild av industrins utveckling. Siffrorna fångar inte in att en betydande del av industrins förädlingsvärde skapas hos underleverantörer av både varor och tjänster. Denna andel har dessutom ökat jämfört med tidigare decennier.

När industrin växer så skapas i själva verket en stark dynamik tillsammans med de underleverantörer som är nödvändiga för värdeskapandet. Denna kraft har vi också noterat under den senaste återhämtningen för industrin i Coronakrisens kölvatten.

Det finns dessutom ofta en föreställning om att det är varuproducerande företag inom industrin som är internationellt konkurrensutsatt samtidigt som tjänsteproducerande företag enbart i liten utsträckning är utsatt för internationell konkurrens. I rapporten visar vi att så inte är fallet utan att en betydande andel av de tjänsteproducerande företagen också är utsatta för internationell konkurrens på flera sätt.

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar alla nya data och en rapport som sammanfattar våra slutsatser!

Medverkande är Teknikföretagens ekonomer, Lena Hagman och Robert Tenselius.

Tid:

Den 22 juni kl. 14.00 – 15.00

Plats:

Webbinarium via Teams 

Du som anmäler dig får en Teamslänk i god tid innan webbinariet startar.

Anmälan

Mer på Internet https://ui.ungpd.com/Surveys/11651777-482b-452c-9c01-e08475d86d83

Anmäl dig till webbinariet