Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 26 mars 2021

Nytt konsumtionsmönster präglar detaljhandeln

I februari steg försäljningsvolymen i detaljhandeln från föregående månad, med 0,7 procent, men räknat på de tre senaste månaderna, december-februari, låg nivån 0,3 procent lägre jämfört med september-november 2020.

Sällanköpsvaruhandeln visar en nedgång med 0,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en uppgång med 0,4 procent. Detaljhandeln drogs ned tillfälligt i december, efter ett lyft i november, och ser ut att snabbt ha återhämtat nedgången i december under de senaste två månaderna, se diagram till vänster nedan.

Jämfört med februari 2020 låg detaljhandelns försäljningsvolym i februari i år hela 4,6 procent högre, kalenderkorrigerat. Det var i huvudsak nivån på sällanköpsvaruhandeln som förklarar lyftet, vilket i sin tur förklaras av att hushållen drog upp sin konsumtion av sällanköpsvaror under förra året. Krisen fick effekter på hushållens konsumtionsmönster. I samband med ökat hemarbete, korttidspermitteringar och även ”hemestrande” drog hushållen upp konsumtion som kan kopplas till hemmet, såsom hemeletronik, bygg- och vitvaror, heminredning med mera. Även e-handeln fick ett markant lyft från och med april, se diagram till höger nedan. I februari i år var postorderhandel och detaljhandel på internet så gott som 38 procent högre jämfört med februari förra året.

I februari 2020 hade COVID-19 ännu inte drabbat Sverige i den omfattning som skulle inledas i mars då pandemin blivit ett faktum. Ändå märktes de första coronaeffekterna på detaljhandeln redan i februari då dagligvaruhandeln tog mer fart, vilket vi gissar har att göra med att hushållen började bunkra mer hushållsartiklar och livsmedel inför risken att bli smittad av coronaviruset och behöva stanna hemma under en längre period. Coronakrisens effekter på detaljhandeln märktes ännu tydligare i mars förra året då hushållen inledningsvis drog ned kraftigt på utgifter för sällanköpsvaror samtidigt som dagligvaruhandeln ökade, se diagram till vänster nedan. Nedgången i sällanköpshandeln blev dock kortvarig. Redan från april tog den fart och lyfte gradvis ända fram till en topp i november.

Vi räknar med att det nya konsumtionsmönstret med ökad e-handel och konsumtion av varor kopplade till egna hem kommer hållas uppe så länge det relativt omfattande hemarbetet samt korttidspermitteringar präglar mångas vardag. Samtidigt talar den fortsatta smittspridningen och sociala distanseringen hittills under 2021 för att klädhandeln fortsatt sin kräftgång. Den föll kraftigt i mars förra året och låg i februari cirka 20 procent lägre jämfört med februari i fjol, se diagram till höger nedan.

sallankopshandel.png