Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 02 juli 2021

Inflationstakten väntas fortfarande bli lägre nästa år

Vi har tidigare rapporterat om att inflationstakten (KPIF) i Sverige toppade i april på 2,5 procent och föll till 2,1 procent i maj. Att årstakten toppade i april förklaras främst av att jämförelsen görs mot en historisk svag prisutveckling i april förra året.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi uppgick samtidigt till 1,7 procent i april i år. Det var alltså betydligt högre energipriser i april i år jämfört med ett år tidigare som till stor del förklarar den höga inflationstakten på 2,5 procent i april i år. Denna så kallade baseffekt kommer emellertid falla bort i jämförelsetalen mot ett år tidigare och vi räknar fortfarande med att inflationen kommer vara lägre nästa år än i år.   

Efter att det kommit in siffror på inflationstakten både i april och maj efter att vi spikade vår senaste prognos i början av maj visar vår prognosmodell nu ett par tiondelar högre inflation i år än vår prognos i maj, dvs. 1,6 procent i genomsnitt enligt KPIF. Prognosen för nästa år står sig ändå, med en nedväxling till i genomsnitt 1,2 procent för KPIF.

Ännu störs beräkningarna av inflationen av att viss konsumtion fortfarande påverkas av restriktioner som gör att det inte går att mäta prisutvecklingen för vissa delar av konsumentprisindex. SCB har då skattat den del av KPI-korgen som saknat prisuppgifter. Det avvikande förfarandet i beräkningen av KPI fångas inte upp i en prognosmodell, vilket gör prognoser för inflationen fortfarande mer osäkra i dagsläget.

Ännu syns inte några märkbara effekter på konsumentpriser av högre producentpriser som en följd av den markanta uppgången i priser på insatsvaror, se diagram nedan. Möjligen kommer vi se effekter senare i år. Det är emellertid osäkert i vilken mån företag kommer att vältra över ökade produktionskostnader på sina försäljningspriser. Det är också möjligt att företag väljer att pressa sina marginaler och/eller effektivisera sina produktionsprocesser för att få ned sina kostnader framför att höja sina priser. Hur som helst står vi ännu fast vid att inflationstakten i år blir tillfälligt hög och att den kommer falla till en klart lägre takt nästa år.

Inflation.jpg