Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 02 juli 2021

Hushållens konsumtion tar alltmer fart

Det ser allt ljusare ut för hushållens konsumtion. Det förändrade konsumtionsmönstret från förra året, med ett uppsving för sällanköpshandel, har fortsatt i år.

I maj ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 2,3 procent från april rensat för säsongsvariationer. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 3 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget med 1,9 procent, se diagram nedan.

Om vi jämför nivån på försäljningsvolymen med nivån innan Coronakrisen slog till, dvs. en jämförelse mellan nivån i maj i år och nivån i februari förra året, har särskilt handeln med informations- och kommunikationsutrustning samt handel över internet ökat inom detaljhandeln. Även handel med bygg-, järn- och vvs-varor samt färger och glas har ökat relativt kraftigt. Vi ser en direkt koppling mellan uppsvinget inom dessa delar av detaljhandeln och ökat hemarbete, korttidspermitteringar, ”hemestrande” och social distansering under pandemin.

sällanköp.jpg

Däremot låg nivån på beklädnadshandeln i maj nära 19 procent under nivån i februari förra året, men den ser ut att ha vänt uppåt så sakteliga och gradvis under januari-maj i år. Det gäller även ur- och guldsmedsaffärer, som också drabbades relativt hårt av att man undvikit att handla i butik under pandemin. Även för optiker ser det nu ljusare ut, med en försäljningsvolym som i maj låg över pre-coronanivån i februari 2020.

Medan hushållen konsumerat mer sällanköpsvaror har deras konsumtion av tjänster, som av resor, kultur- och sportevenemang, hotell och restaurang, dragits ned kraftigt under pandemin. Vi har dock räknat med att hushållen kommer att konsumera alltmer tjänster då restriktionerna kring pandemin gradvis kommer att lätta framöver. Samtidigt väntar vi oss att ökad tjänstekonsumtion i viss mån kommer att avlösa varukonsumtion som kommit upp på relativt höga nivåer under pandemin. Efterfrågan på sådant som byggvaror och hemutrustning kan ha mättats och komma att avta medan hushållen kan väntas börja satsa mer på konsumtion som hållits tillbaka av restriktioner. Ännu märks inte den stora islossningen för tjänstekonsumtionen, men vi har räknat med att den kommer under tredje kvartalet i år.

I vår senaste prognos, som vi presenterade i maj, räknade vi med att hushållens konsumtion kommer att öka med starka 4,6 procent i år och med 4,4 procent nästa år. Efter det uppdrivna sparandet från förra året, mycket på grund av att tjänstekonsumtionen hämmats, räknar vi med att hushållen kommer dra ned på sitt sparande i år och nästa år.

Vi står ännu fast vid vår bedömning av hushållens konsumtion i år och nästa år, men den förutsätter förstås att smittspridningen fortsätter att avta, att restriktioner gradvis tas bort och att övriga delar av ekonomin, såsom produktion och sysselsättning utvecklas enligt vår bedömning i maj.