Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Bra start på 2021 för teknikindustrin

Affärsläget för teknikindustri i Sverige har förbättrats under årets första kvartal. Orderingången fortsätter att öka jämfört med sista kvartalet i fjol. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Ekonomisk analys
09 mars 2021
Sakområde:

Med ökad orderingång och en återhämtning som startade under tredje kvartalet ökar även kapacitetsutnyttjandet samt behovet av arbetskraft. Industrin visar därmed en bra men måttlig start på 2021. 

– Det är industrin med hjälp av leverantörer av avancerade tjänster som agerar draglok för närvarande i Sveriges virusdrabbade ekonomi, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

– Återhämtningen går ändå långsamt. Det är viktigt att detta draglok kan fortsätta föra ekonomin framåt så att en kollaps likt den vi genomgick andra kvartalet i fjol kan undvikas, fortsätter han.

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Orderingången fortsätter att öka måttligt för teknikindustrin sammantaget. En hel del företag påverkas fortfarande av global virusspridning med följden att investeringsprojekt läggs på is. Flera rapporterar även logistik- och komponentstörningar som förhoppningsvis kan avta framöver.

Flertalet företag rapporterar dock ett bättre affärsläge jämfört med sista kvartalet i fjol. Orderingången ökar i varierande grad för i stort sett samtliga delbranscher. Orderstocken har definitivt lämnat krisnivåerna bakom sig med ett index på 102,8, jämfört med 96,9 kvartalet innan.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 528 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 888 Mdr SEK, varav 79 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Ladda ner

PDF 0.4 MB

Konjunkturbarometer kvartal 1 2021

PDF 1,0 MB

Bildspel - Konjunkturbarometer kvartal 1 2021

 

Vid frågor, kontakta