Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 26 apr. 2020

Socialiseringssträvanden – ytterligare riskfaktor för framtida tillväxt

- Socialiseringssträvanden skulle slå mot svensk konkurrenskraft och ytterligare förstärka den nya normalen efter krisen, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Finanskrisen 2008-2009 markerade ett trendbrott till en lägre tillväxttakt i såväl global som svensk ekonomi, kallad den nya normalen. Efterdyningarna av coronakrisen riskerar att spä på raset i produktivitetstillväxt. Dels relaterat till en mycket svag allmän konjunktur och fallande produktion och dels som en effekt av de omfattande korttidspermitteringar som införts i coronakrisens spår. 

Som om de farhågorna om krisens efterdyningar inte skulle räcka till så kommer diskussionen och hotet om ökat statligt ägande in som ytterligare en riskfaktor för framtiden. 

Coronapandemin har en förödande effekt för det svenska näringslivet, varför regeringen presenterat flera omfattande reformer för att stödja annars välmående svenska bolag som i nuläget riskerar konkurs. I kölvattnet av detta har det blossat upp en debatt om statligt delägarskap för att rädda bolag från konkurs, förslag som Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall menar är opportunistiska och oklädsamma i detta akuta läge.

– Flera drar paralleller till 90-talskrisen, men det tyder snarast på en grund analys av läget. När staten på 90-talet räddade banker med ägarandel i utbyte var det för att dessa hade agerat oansvarigt. De hade sprängt banken på egen hand, så att säga, menar Mats Kinnwall.

Dagens situation är en helt annan. Det finns inget i nuvarande situation som är ett marknadsmisslyckande eller konsekvens av bolagens oaktsamhet. Detta handlar om en global pandemi – inte om det ekonomiska systemet.

– Nu gäller det att rädda lönsamma bolag för att undvika massarbetslöshet, djup lågkonjunktur och vanliga människors försörjning. Att i denna situation debattera eventuell framtida avkastning för staten med paralleller till en kris som uppstod på grund av finanssektorns misskötsel är smått provocerande, säger Mats Kinnwall.

Att röster lyfts om socialisering av näringslivet förvånar inte Mats Kinnwall, om något kanske det snarare var väntat, menar han. Samtidigt är risken för det liten – särskilt som januaripartierna tillsammans navigerar genom krisen.

– Det kommer alltid finnas de som vill att staten successivt ska öka sitt ägande av privata företag, men att vi skulle få en politisk majoritet för detta har jag svårt att tro. Idéer om statligt ägande och socialisering av näringslivet är lika oansvariga nu som de var på löntagarfondernas tid, säger Mats Kinnwall.