Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 15 mars 2020

Oro för minskade orderingångar – men ingen panik i industrin

En betydande andel av svenska industriföretag upplever minskade orderingångar och störningar i leverantörskedjorna. Sett till hela industrin är situationen allvarlig, men inte alarmerande, och nu kommer omfattande statliga stöd säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Var tredje industriföretag har märkt störningar i leverantörskedjan och fyra av tio ser minskade orderingångar, det visar en ny enkätundersökning från Svenskt Näringsliv. 

– Coronavirusets effekter syns tydligt i enkäten, samtidigt visar den att det inte råder panik i den svenska industrin. En majoritet av bolagen har inte upplevt några störningar i leverans eller orderingång, säger Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Industriproduktionen tycks till stor del pågå som vanligt, även om det finns en viss oro för hur situationen ska utvecklas. Den kanske viktigaste variabeln är hur länge Coronakrisen kommer att pågå.

– När vi pratar med våra medlemmar i teknikindustrin är det tydligt att det finns en oro för efterfrågesidan, det vill säga hur konjunkturen utvecklas, med risk för nedskärningar av konjunkturella skäl, menar Mats Kinnwall.

Samtidigt har januariavtalets partier lanserat omfattande stöd för att hjälpa näringslivet hantera likviditeten. I stödpaketet kom tidigarelagt korttidsarbete/korttidspermitteringar, uppskjutna skatteinbetalningar och statligt ansvar för sjuklönekostnaden.

– Det är en bazookavariant på korttidspermitteringar från och med idag, man tar i ordentligt vilket naturligtvis är bra. Regeringens respons innebär att effekterna blir mildare och att många företag kommer klara den här krisen betydligt bättre än de annars hade gjort, säger Mats Kinnwall.

Januaripartiernas krispaket

  • Kraftfulla och tidigarelagd korttidsarbetesreform: lönekostnaden för bolagen halveras  
  • Staten tar över ansvaret för sjuklönekostnaden
  • Möjlighet att skjuta upp skatter och avgifter

Dessutom har såväl Riksbanken som Finansinspektionen vidtagit åtgärder som syftar till att säkerställa att det finansiella systemet och kreditgivningen fortsätter att fungera.