Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 18 mars 2020

Industrin skapar jobb men Stockholm sticker ut

Industrin är en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i Sverige, men det syns inte i Stockholm där tjänsteproduktionen är betydligt större. Stockholms län påverkas ändå i hög grad av export-marknadernas efterfrågan, då en stor del av dess tjänsteproduktion har nära koppling till exportindustrin och kunder på exportmarknaden. Det visar en ny rapport från Teknikföretagen.

Knappt vart tionde jobb i Stockholm är ett industrijobb och industrins produktion utgör en relativt liten andel av länets totala förädlingsvärde, knappt 13 procent. Det vanligaste företaget i Stockholm är ett tjänsteföretag och tjänstesektorn i länet står för hela 80 procent av näringslivets förädlingsvärde, mest i landet. Men tjänsteföretagens kunder är ofta industriföretag, i Stockholm såväl som i resten av landet. 

- Ur ett renodlat Stockholmsperspektiv är det lätt att tro att industrin inte spelar så stor roll, men den bilden är totalt fel. Faktum är att industrin står bakom stora andelar av både produktionen och sysselsättningen i flertalet län. Det betyder också att industrin genererar stora skatteintäkter som bidrar till länens verksamheter inom kommuner och regioner, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

- Stora delar av Stockholmsregionens tjänsteproduktion är ändå internationellt konkurrensutsatt då den konkurrerar med utländska leverantörer, både på hemma- och exportmarknaden, säger Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten. 

Direkt och indirekt skapar industrin drygt 80 000 jobb i länet och bidrar dessutom med nästan 14 miljarder i skatteintäkter. I hela landet står industrin för i genomsnitt 17 procent av sysselsättningen, men i de flesta län är andelen industrijobb betydligt större, ibland över 40 procent av jobben i länet.

Läs rapporten

PDF 1,6 MB

Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Stockholms län


Under 2019 och 2020 har Teknikföretagen kartlagt en rad län runt om i Sverige, för att belysa hur viktiga industriföretag och deras leverantörer är för att skapa sysselsättning och skatteintäkter i Sverige. Efterfrågan på varor och tjänster från industriföretagen skapar också jobb hos underleverantörer, plus ger skatteintäkter som bidrar till att finansiera offentliga insatser inom exempelvis vård, skola och omsorg.

Relaterat

Mer på Internet https://www.arbetsvarlden.se/teknikforetagen-myt-att-industrin-skulle-forsvinna

Teknikföretagen: Myt att industrin skulle försvinna (Intervju med Lena Hagman på www.arbetsvarlden.se)