Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 19 nov. 2020

Djupare fall i Sveriges BNP 2020

Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna. Det är huvudbudskapet i en ny konjunkturprognos från Teknikföretagen.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

– Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Utfallen för det tredje kvartalet i många ekonomier blev starkare än vad vi tidigare räknat med därför reviderar vi upp bedömningen av global BNP-tillväxt något till -4,8 procent för 2020.

Samtidigt leder de stramare restriktioner som nu återinförts både Eurozonen och Storbritannien tillbaka i recession under slutet av 2020-början av 2021. Som en konsekvens reviderar vi ner vår bedömning till 3,8 procent för global tillväxt för 2021.

Global industriproduktion beräknas minska med fem procent i år och öka med fem procent nästa år. För global teknikindustri blir fallet djupare i år, men uppsvinget högre nästa år än för industrin sammantaget, främst som en följd av att fordonsindustrin i stort sett stod still i våras.

– Även Sverige har drabbats av en andra våg av smittspridning och ännu stramare restriktioner. Vi landar på ett djupare fall för Sveriges BNP 2020 än vi räknade med i september, säger Mats Kinnwall.

Sveriges BNP minskar med 4,4 procent i år. Dessutom reviderar vi ned nästa års BNP-tillväxt med en hel procentenhet, till 2,5 procent. Nivån på BNP kommer i slutet av nästa år understiga pre-Coronanivån med 0,8 procent. Jämfört med den nivå som BNP hade kunnat nå om krisen inte inträffat och Sveriges BNP ökat enligt en långsiktig trend kommer den faktiska nivån ligga 4,1 procent lägre.

Ladda ner

PDF 3,8 MB

Konjunkturprognos november 2020

PDF 2.3 MB

Presentation - Konjunkturrapport november 2020

 

Se livesändning där prognosen presenteras

 

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Målkonflikt när restriktioner tvingar in ekonomin i en ny nedgång/

Målkonflikt när restriktioner tvingar in ekonomin i en ny nedgång