Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 18 dec. 2020

Branscher som blöder i december

Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade med 12 procent i november jämfört med november i fjol, enligt UC:s månadsdata. Inom transportsektorn ökade konkurserna med 26 procent och inom partihandeln med 16 procent. Uppgången innebär ett trendbrott efter en fallande trend under sommaren och början av hösten, enligt UC:s statistik. Innan dess, under mars, april och maj, steg antalet konkurser brant inom branscher som särskilt drabbats av restriktioner kring pandemin.

Även om det såg ljusare ut för hotellbranschen över sommaren rapporterar SCB att övernattningarna i juli i år minskade med 33 procent jämfört med juli 2019. Sverige har aldrig haft en sommar med så få utländska övernattningar som i år, meddelar SCB. Från juli 2019 minskade de med 82 procent. Även om en ökad andel svenskar avstod från att semestra utomlands minskade svenska övernattningar med tretton procent i juli i år.

Trendbrottet med en ny uppgång för konkurser märks också i statistik från Tillväxtanalys, som visar en gradvis uppgång i antalet konkurser under september-november. Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser fördelat efter branschgrupp under hela perioden januari-november inträffade inom hotell- och logiverksamhet, enligt denna källa.

Enligt Konjunkturinstitutets extraundersökning bland företag i december framgår att branscher som hotell, personaluthyrning samt resebyråer och researrangörer har störst andel företag som svarat att det finns en viss risk, om än ”liten”, för att företaget ska behöva läggas ned. Drygt 60 procent av företagen i dessa branscher har svarat att det finns en sådan risk.

I december sticker för övrigt hotellbranschen ut med en extra mörk rapportering då i princip alla företag uppger att omsättningen är mindre än hälften av normalt, enligt Konjunkturinstitutets extramätning (7-9 december). Så gott som lika illa är det för resebyråer och researrangörer.

Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet för hela branschen hotell och restaurang 64 procent. Tappet har ökat jämfört med mitten av november då det uppgick till drygt 50 procent jämfört med normalt.

En försämring i omsättning märks även för sällanköpshandeln i början av december. Andelen företag som rapporterat större minskning av försäljningen än normalt steg, till 68 procent, att jämföra med 62 procent två veckor tidigare.

Inom tillverkningsindustrin är det nu 43 procent som svarar att omsättningen är lägre än normalt. För tjänsteföretagen är motsvarande andel större, 57 procent. För näringslivet som helhet har omsättningstappet minskat. Jämfört med ett normalläge var det 12 procent lägre under inledningen av december, vilket är ett något mindre tapp jämfört med undersökningen för två veckor sedan. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

Lite över hälften av företagen i näringslivet har nu en lägre omsättning jämfört med normalt. I maj var motsvarande andel 74 procent. Sammanfattningsvis talar sifforna för en sämre utveckling i slutet av året jämfört med sommarperioden, men att större delen av näringslivet nu håller emot och att nedgången blir betydligt grundare än i våras.