Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 05 mars 2019

Prognosuppdatering: Balansakten fortsätter

Den globala konjunkturen har fortsatt att mattas av sedan Teknikföretagens senaste konjunkturrapport i november 2018, inte minst inom tillverkningsindustrin. I Eurozonen i allmänhet och i Tyskland i synnerhet, har utvecklingen för tillverkningsindustrin varit oroande med snabbt vikande produktion och fallande framtidstro.

Även i Kina har svaghetstecknen varit tydliga de senaste månaderna även om landets ekonomiska statistik inte är helt lätt att tolka. USA är den av de större ekonomierna som fortfarande växer på i relativt god takt men även där har tillväxttakten avtagit under de senaste månaderna. Också i USA är det främst tillverkningsindustrin som bromsar.

De senaste årens goda globala konjunktur har i stor utsträckning drivits av starka investeringar, inte minst inom delar av tillverkningsindustrin. Som Teknikföretagen förutspått har investeringstakten nu bromsat. Vi räknar med fortsatt mindre bidrag från investeringarna framöver.

Den svenska ekonomin, i synnerhet delar av tillverkningsindustrin, har befunnit sig i en ”sweet spot” under 2017-2018. Massiva stategiskt betingade investeringar inom exempelvis fordons- och massa- & pappersindustrin, har eldat på industrin. Dessa investeringar ligger nu i huvudsak bakom oss. Tillsammans med en betydande global avkylning och kraftiga fall i bostadsinvesteringarna, bådar detta för en rejäl inbromsning i den svenska ekonomin under 2019.

Läs mer i Teknikföretange prognosuppdatering mars 2019 här.