Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 01 okt.

Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Dalarnas län

Den här rapporten är en beskrivning av den betydelse som industrin har för Dalarnas läns ekonomi.

Ladda ner rapporten

Hur många jobb genererar industrin? Hur stor andel av ekonomin
svarar industrin för. Och hur stark är länets ekonomi jämfört
med andra regioner?

Det är lätt att ta industrin för given. Men för att överleva måste det ständigt finnas kraft att utvecklas. Då kan industrin fortsätta ta matchen på de globala marknaderna och generera välstånd och välfärd – lokalt, regionalt och nationellt. Rapporten är ett underlag för diskussion om Dalarnas läns industriella framtid. Vilka förutsättningar för industrins utveckling finns idag i länet? Och vad krävs för att industrin ska vara viktig även framöver? Industrin svarar för nära 40 procent av det samlade värdet av de varor och tjänster som producerats i länet (förädlingsvärdet). Det är en betydligt större andel än motsvarande för riket totalt, vilket visar att industrin har en mycket stor betydelse för Dalarnas ekonomi.

Industrin i Dalarnas län skapar sysselsättning för drygt 27 000 personer i länet, direkt och indirekt bland industrins leverantörer. Det motsvarar ungefär 40 procent av länets totala antal jobb.

Därutöver bidrar sysselsättningen inom industrin med skatteintäkter, inklusive transfereringar till kommunerna, med 4,2 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 5 600 jobb inom länets kommuner och landsting. Totalt står alltså industrin i Dalarnas län för nära 33 000 jobb, eller nära 47 procent av jobben i länet.

Publicerades 27 oktober 2020

Lena Hagman Tidigare ekonom på Teknikföretagen