Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 01 feb. 2019

Europas industrikonjunktur viker snabbt

Januari månads PMI indikerar tydligt att svensk tillverkningsindustri nu definitivt håller på att lämna den ”sweet spot” som man befunnit sig i under de senaste åren.

Visserligen föll inte huvudsiffran dramatiskt mellan december och januari men jämfört med november är försämringen ändå påtaglig. I ett längre perspektiv – det vill säga från toppen i början av 2017 – är fallet i PMI dramatiskt eller hela 14 enheter (se bilden nedan till vänster).

graf1.png

Efter att i stor utsträckning ha trotsat avmattningen i övriga Europa under förra hösten har nu alltså svensk industri rättat in sig i ledet. Detta kommer knappast som en överraskning med tanke på att svensk industri i genomsnitt exporterar ca 75 procent av produktionen varav en mycket stor del till närområdet. Det är snarare anmärkningsvärt att industrin kunnat stå emot de globala vindarna så pass länge.

Illavarslande är dock dels att det svenska fallet gått så snabbt de senaste månaderna, dels att decembers kraftiga ras i orderkomponenten upprepades i januari. En enkel statistisk övning baserad på de senaste månadernas PMI, tyder på att produktionen i svensk tillverkningsindustri kommer att bromsa rejält under årets första månader (se bilden ovan till höger). Analysen pekar mot att tillväxten kommer att stanna helt när vi närmar oss sommaren, vilket är väl i linje med den bedömning som Teknikföretagen gjorde i förra höstens konjunkturrapport.

Snabbt utför i Europa…

Ännu syns inte heller några tecken på att situationen för industrin i övriga Europa håller på att stabiliseras. Inte minst oroar utvecklingen i Tyskland, Europas motor de senaste åren, där alla signaler nu blinkar rött. Mycket tyder på att Tyskland gick in i teknisk recession under andra halvåret 2018 med två kvartal på varann med fallande BNP. Att Italien befinner sig i recession är redan bekräftat och kanske inte lika anmärkningsvärt.

…liksom i Asien

Förutom i Europa syns tydliga svaghetstecken även i de stora asiatiska ekonomierna. Även om man inte ska dra långtgående kvantitativa slutsatser av PMI är det uppenbart att situationen försämrats påtagligt i Asiens tillverkningsindustri de senaste månaderna (se bilden nedan). Olyckskorparna kraxar att Japan kanske återigen är på väg att trilla ner i recession medan de stimulansåtgärder som genomförts av de kinesiska myndigheterna ännu inte verkar ha haft effekt. Det mesta tyder snarare på att det kommer att bli sämre i Asiens ekonomier innan det blir bättre

graf2.png

USA håller fortfarande emot

Trots att stora delar av världens ekonomier och industrisektorer visar tydliga tecken på avmattning, fortsätter världens största ekonomi att visa påtaglig styrka. Dagens dataskörd visade på en överraskande stark arbetsmarknad – även om arbetslösheten steg en aning. Arbetsmarknaden är emellertid en laggande indikator, en viktigare indikation för tillståndet i USA:s ekonomi i början av 2019 var att inköpschefsindex studsade upp. Detta gällde för övrigt såväl Markits PMI som den mer betrodda ISM för tillverkningsindustrin. Än så länge verkar det således som om USA kan spela rollen som stabilisator i en världsekonomi som bromsar.