Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Det här behöver du veta om avtalsrörelsen

Avtal 2020

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

 

Så fungerar kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra konflikter på arbetsmarknaden.

Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd.

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och landsting.

Visa mer

 

Industriavtalet och lönebildningen i Sverige

I en tid av stor osäkerhet, genom Coronakrisens djupa påverkan på ekonmin, så är Industriavtalet en stabiliserande faktor. Den nuvarande lönebildningsmodellen stöds av både arbetsgivare och de ledande fackförbunden i landet.

Den går ut på att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, som är väldigt stor i Sverige, går före och sätter ett riktmärke för lönerna i landet. Riktmärket, som kallas ”märket”, fastställs i Industriavtalet.

Arbetsordningen stöds av både arbetsgivare och de ledande fackförbunden. Alternativet är en huggsexa som inte är bra för någon. Det finns även en statlig myndighet, Medlingsinstitutet, som har till uppgift att verka för att arbetsordningen fungerar.

Vid frågor, kontakta