Rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor

Publicerad 26 februari 2018

Kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning – som medlem i Teknikföretagen får du råd och stöd i alla tänkbara personalfrågor.

Kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning – som medlem i Teknikföretagen får du råd och stöd i alla tänkbara personalfrågor.

Att vara arbetsgivare är ingen enkel uppgift. Med ett medlemskap i Teknikföretagen kan du tryggt luta dig tillbaka mot vår expertis. Vi står alltid på din sida – med rådgivning och stöd.

1. Rådgivning och stöd i personalfrågor Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

2. Digital arbetsgivarguide För den som föredrar digital rådgivning har vi samlat allt arbetsrättsligt stöd som kan behövas i Arbetsgivarguiden, under våra medlemssidor på vår hemsida. Självklart får du tillgång till blanketter, checklistor och övrigt material du behöver som arbetsgivare.

3. Lokala rådgivare Teknikföretagen har tio regionala medlemsservicekontor runt om i landet med företagsrådgivare nära dig. Vi hjälper dig ute på arbetsplatsen vid till exempel förhandlingar med facket. Vi driver även lokala nätverk exklusivt för medlemsföretagen där du får möjlighet att utöka dina kunskaper och inhämta råd och tips från andra företag.

4. Effektiv tvistlösning Vid arbetsrättsliga tvister med anställda företräder vi ditt företag, oavsett om det är gentemot en facklig organisation, advokat, myndighet eller i domstol. Vår effektiva tvistelösningsmodell minimerar riskerna för en kostsam tvist.

5. Hjälp med arbetsmiljö Vårt stöd gällande arbetsmiljö går långt. Vi hjälper dig med förebyggande arbete, vid arbetsmiljöolyckor och kontakt med Arbetsmiljöverket. Väcks åtal för brott mot arbetsmiljölagen kan vi dessutom företräda ditt företag i tingsrätt och hovrätt.