Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Publicerad 26 februari 2018

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva. Med ett kollektivavtal hos Teknikföretagen slipper du som arbetsgivare oroa dig för pension och försäkringar.

Vi ser alltid till att du har de bästa lösningarna – både för dig och dina anställda.

Vad ingår i Teknikföretagens pensions- och försäkringslösningar?

• Högre tjänstepension

Marknadsmässig och kostnadseffektiv tjänstepension med cirka 20–30 procent högre pensionsutbetalning jämfört med samma inbetalda premier hos en försäkringsmäklare. För tjänstemän administreras tjänstepensionen av Collectum och för arbetare av Fora.

• Trygg försäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger bättre skydd än privat tecknade försäkringar och omfattar alla anställda. Försäkringen ger inte bara ersättning för skada som inträffar på arbetsplatsen utan även på väg till och från arbetet.

• Ersättning vid lång sjukskrivning

Vid långa sjukskrivningar betalar försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ut ersättning från dag 15 för arbetare. ITP sjukpension ersätter tjänstemän från dag 91.

• Skydd vid dödsfall

Avlider en anställd betalar Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ut ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande. Inom ramen för tjänstepensionen har anställda dessutom möjlighet att välja ett efterlevandeskydd.

• Arbetsbrist

Omställningsförsäkringen ger anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist och hjälp att hitta ett nytt jobb. Beroende av ålder och anställningstid kan även ett ekonomiskt stöd utbetalas.

• Föräldrapenningtillägg

För arbetare gäller föräldrapenningtillägg (FPT), med kompletterande ersättning vid föräldraledighet.

• Arbetstillstånd utanför EU

Genom våra försäkringslösningar uppfyller ditt företag Migrationsverkets krav för beviljande av arbetstillstånd till personer från länder utanför EU.

Vill du veta mer? Våra försäkringsexperter på Finfa ger svar på dina frågor.