Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Säkra att ni har marknadsmässiga pensions- och försäkringslösningar för era anställda. Våra kollektivavtalade lösningar är marknadens mest kostnadseffektiva och ger era anställda ett mycket heltäckande skydd.

Kollektivavtal

Flexibla och moderna kollektivavtal hjälper dig att arbeta effektivt. Våra avtal gör dig till en attraktivare arbetsgivare och hjälper dig att rekrytera och behålla personal. Som medlem uppfyller ni de krav som ställs för att beviljas arbetstillstånd för personal från utanför EU.