Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Medlemsportalen

Välkommen att anmäla dig till vårens kurser

Under våren 2021 kommer ett antal digitala utbildningar erbjudas Teknikföretagens medlemmar. Nedan kan du läsa kortfattad Information om några av dem.

Vid frågor, eller om du är intresserade av att beställa en företagsförlagd utbildning, kontakta kursadministration@teknikforetagen.se.

Anmäl dig till kurserna via vårt kalendarium.

Arbetsrätt och kollektivavtal

Kursen ger en översiktlig och bred kunskap om såväl Teknikföretagens centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Arbetsrätt och kollektivavtal - endast tjänstemän

För företag eller verksamheter med enbart tjänstemän anställda.

Företagets Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Det ställer krav på kunskap om bland annat vilka regler som gäller och hur arbetsskador förebyggs. Kursen ger grundläggande kunskaper om ett företags arbetsmiljöarbete och vilka regler som finns samt vilket ansvar som följer med uppgiftsfördelningen.

Swedish labour relations in practice

This seminar provides a thorough introduction to the collective bargaining agreements in the engineering industry.

Offert Order Avtal - Kommer snart som digital kurs

En grundläggande kurs i avtals- och köprätt för dig som hanterar försäljning och inköp av teknikindustrins produkter.