Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Standardavtal Premium

Avtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19

Avtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19 är fria för nedladdning.

Du laddar ner dessa avtal under filtreringen "Visa endast gratisavtal" på vår sida Standardavtal där vi samlar samtliga standardavtal.

Vi tillhandahåller även under en övergångstid föregående versioner av dessa avtal.

Det går bra att länka till NL 17, NLM 19 och NLS 19 liksom att skriva ut dem. Däremot får du inte publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk.

En del företag hänvisar på sina webbplatser till NL- NLM- och NLS-bestämmelserna och har länkar till motsvarande villkor på Teknikföretagens webbplats. När nya versioner av bestämmelserna, som ersätter de äldre, publiceras på vår hemsida kan problem uppkomma eftersom hänvisningarna då blir felaktiga.

Det är därför viktigt att bevaka när nya villkor kommer ut. För att minska problemen har Teknikföretagen som regel att under en övergångsperiod – minst ett år – behålla den äldre versionen av motsvarande leveransbestämmelse på webbplatsen i samband med att en ny version publiceras.

Om du vill ha avtalen i pappersform går de och ytterligare andra villkor att köpa från Teknikföretagens webbshop.

Engelska versioner av NL 17 och NLM 19 är i elektronisk form är endast tillgängliga via Standardavtal Premium. Lägg märke till att dessa översättningar har tagits fram främst för att avtalen ska kunna förstås och användas i nordiska företag som har utländska ägare. De är inte tänkta att användas i utomnordisk handel. För sådan internationell handel är det lämpligare att använda standardavtalen Orgalim S 2022 (produktleveranser) respektive Orgalime SI 14 (leverans inklusive installation av industriell utrustning).


Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Klicka här för att maila