Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Väsentliga krav

WEEE innehåller inga "väsentliga krav" på produkternas utformning eller materialinnehåll som t.ex. EMCD och RoHS-direktivet. Direktivet ställer krav riktade till både tillverkare, distributörer, återvinningsföretag samt medlemsländerna. Här berörs endast krav baserade på WEEE-direktivet och för producenter som är etablerade i Sverige. Ytterligare nationella krav kan gälla produkten, se Naturvårdsverkets hemsida för mer information.

Skriv ut

Krav på produkten:

Om det finns batterier som omfattas av förordning 2008:834 ska batterierna i de flesta produkter enkelt kunna tas bort av användaren eller en fackman. Undantag finns för produkter med speciella krav på strömförsörjning, se Förordning (2014:1075), paragraf §37.

Produkten ska utformas så att återanvändning och materialåtervinning främjas.

Krav på information och märkning, se respektive flik.

Krav på producenten:

Producenten ska bland annat tillhöra ett godkänt insamlingssystem, registrera sig i EE och Batteriregistret samt årligen betala en avgift och lämna information i registret. Mer information under Producentansvar.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt