Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Producentansvar

I WEEE-direktivet finns begreppet producentansvar som ställer krav på bland annat registering, rapportering och att det finns en process för att ta hand om skrotad utrustning. Här berörs i första hand producentansvar inom Sverige och för producenter etablerade i Sverige. Registrering, avgifter m.m. är individuella för varje medlemsland.

Skriv ut

Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden är producent. Skillnaden mellan tillverkare och importör som i andra direktiv finns inte här. Även den som säljer elutrustning via webshop eller liknande och är lokaliserad utanför Sverige är producent.

Ansvaren skiljer något mellan konsumentelutrustning eller annan utrustning.

En producent ska då man sätter en produkt på den svenska marknaden:

  • Anmäla sig till EE och batteri-registret (Naturvårdsverkets E-tjänster, gå till ”Producentansvar, utökat)
  • Årligen betala avgift samt rapportera i EE och batteri-registret om mängd produkter satta på marknaden m.m.
  • För andra länder; kontakta respektive myndighet för information

Nedanstående gäller för hela den inre marknaden, producenten ska:

  • Märka utrustningen (se flik Märkning)
  • Informera återvinnare och konsumenter (se flik Dokumentation)
  • Utforma produkten för att underlätta återvinning och återanvändning
  • Tillse att utrustning du satt på marknaden tas omhand då den blir avfall. För konsumentelutrustning krävs att man är ansluten till ett godkänt insamlingssystem, för annan elutrustning, se Naturvårdsverkets information nedan.

En producent har också ansvar för att avfall från som elutrustning som satts på marknaden tidigare tas om hand. För konsumentprodukter oberoende när det satts på marknaden, för övriga produkter om de satts på marknaden efter den 12 augusti 2005.

Se även Naturvårdsverkets sida om producentansvar för elutrustning

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-08-30
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt