Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Om WEEE-direktivet

Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Skriv ut

Elektriska och elektroniska produkter innehåller ofta metaller som är intressanta att återvinna och delar och komponenter som kan återanvändas. Därför hanteras återvinningen av dessa produkter i ett speciellt flöde. Ambitionen är minska de miljöproblem som elektronikskrot medför genom att stimulera återanvändning av delar och material från elektriska och elektroniska produkter. WEEE-direktivet ställer krav på producenter, företag som hanterar WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) samt medlemsländernas återvinningsprocesser. Här beskrivs endast kraven på producenter. 

Kravet på producenterna, producentansvaret, gäller i första hand processerna runt produkten, inte själva produkten.

Den 15 augusti 2018 utvidgades omfattningen av direktivet, se mer under Omfattning.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2021-04-19
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt