Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Dokumentation

WEEE-direktivet är inte ett "NLF-direktiv" och den tekniska filen som tas fram för produkten berör inte WEEE. Däremot finns andra dokumentations- och informationskrav.

Skriv ut

Paragraf 66 i Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning anger:

  • "En producent som släpper ut en ny sorts elutrustning på unionsmarknaden ska se till att information finns tillgänglig om vilka komponenter och vilket material som ingår i utrustningen och var i utrustningen som det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Producenten ska även göra annan information tillgänglig som behövs för att avfallet ska kunna behandlas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt."

Informationen ska finnas tillgänglig gratis som dokument eller elektroniskt senast ett år efter att produkten sattes på marknaden.

För utrustning som inte är konsumentelutrustning ska användare informeras om hur avfall ska hanteras och tas om hand.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt