Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Varupaketet

För att ytterligare stärka den inre marknaden för varor antogs den 9 juli 2008 ett nytt ramverk för lagstiftning med namnet New Legislative Framework (NLF) som trädde i kraft i januari 2010 och då ersatte ”New Approach”. NLF syftar till att förstärka marknadskontrollen och förbättra hur bedömning av överensstämmelsen görs.

Skriv ut

Det förtydligar också användningen av CE-märkning och skapar en gemensam terminologi för att på ett enhetligt sätt (i alla NLF-anpassade regleringar) klargöra de ekonomiska aktörernas roller och ansvar Den svenska benämningen på NLF är Varupaketet.

Varupaketet består av följande delar

  • Förordning (EG) 765/2008 om krav på ackreditering och marknadsövervakning av produkter. I denna förordning finns regler för att förbättra marknadsövervakning för att öka skyddet för både konsumenter och yrkesverksamma gentemot osäkra produkter, inklusive sådana som importeras från länder utanför EU. I förordningen fastställs också klara och transparenta regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse vilket skall öka kvaliteten på och förtroendet för hur bedömningen av överensstämmelse sker.

  • Beslut 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter innehåller en rad referensbestämmelser som ska införlivas när produktlagstiftning revideras. I själva verket är det en mall för framtida produktlagstiftning. Praktiskt sett inrättas en gemensam rättslig ram för industriprodukter i form av en verktygslåda av åtgärder för framtida lagstiftning. Detta inkluderar gemensamma definitioner av termer i produktlagstiftning och vilket gör att sektorslagstiftning blir mer konsekvent och lättare att genomföra.

  • Förordning (EG) 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförs i ett annat EU-land förtydligar regelverket kring ömsesidigt erkännande av produkter i icke-harmoniserade områden.

Anpassning av produktlagstiftning

Ett huvudmål för kommissionen arbete med NLF var att anpassa produktlagstiftningen i enlighet med referensbestämmelserna i beslut 768/2008 / EG. Följande direktiv och förordningar är anpassade till NLF:

Toy Safety - Directive 2009/48/EU 
Transportable pressure equipment - Directive 2010/35/EU 
Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment - Directive 2011/65/EU 
Construction products - Regulation (EU) No 305/2011 
Pyrotechnic Articles - Directive 2013/29/EU 
Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU 
Civil Explosives - Directive 2014/28/EU 
Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU 
Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU 
Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU 
Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU 
Lifts - Directive 2014/33/EU
ATEX - Directive 2014/34/EU
Radio equipment - Directive 2014/53/EU
Low Voltage - Directive 2014/35/EU
Pressure equipment - Directive 2014/68/EU
Marine Equipment - Directive 2014/90/EU
Cableway installations - Regulation (EU) 2016/424
Personal protective equipment - Regulation (EU) 2016/425
Gas appliances - Regulation (EU) 2016/426

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2021-10-06
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt