Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen är tillverkarens bevis över att kraven i RoHS-direktivet är uppfyllda. Här ska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktion beskrivas.

Skriv ut

Den tekniska dokumentation ska, där tillämpligt, innehålla minst följande:

 • En allmän beskrivning av slutprodukten och dess användning
 • Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över bland annat komponenter, delmonteringar och kretsar
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och scheman samt produktens konstruktion och funktion
 • En lista på standarder som är uppfyllda
 • Om tillverkaren inte, eller endast delvis använt sig av standarder, ska det beskrivas hur ämnesförbuden i RoHS-direktivet är uppfyllda
 • Resultaten av utförda beräkningar och undersökningar, exempelvis konstruktionsberäkningar och beräkningar avseende halten av begränsade ämnen i produkten och dess delar
 • I det fall företaget finner det lämpligt även test- och provningsrapporter för produkter och i vissa fall även för delar eller komponenter som ingår i produkten
 • Processbeskrivningar för tillverkning, märkning och kvalitetssäkring av produkten
 • Kopia på tillverkarens upprättade EU-försäkran om överensstämmelse
 • Kopia på produktens fullständiga märkning
 • Information om eventuella auktoriserade representanter inom EU

Tillverkaren ska se till att samtliga tillverkade enheter överensstämmer med vad som visats i den tekniska dokumentationen. Det kan exempelvis innefatta rutiner för att kvalitetssäkra produkter i en serietillverkningsprocess.

På begäran från någon av kontrollmyndigheterna inom EU ska den tekniska dokumentationen och en kopia av EU-försäkran om överenstämmelse kunna lämnas ut. Det kan bli aktuellt i samband med att en olycka skett eller att man vid en inspektion funnit att något inte är rätt i utrustningens utförande eller dokumentation. Myndigheten måste dock kunna motivera varför de vill se dokumentationen. I övrigt är den tekniska dokumentationen tillverkarens egendom och delas vanligen inte ut till annan part. Dokumentationen ska gå att sammanställa inom ett par veckor och ska finnas tillgänglig i 10 år efter att den sista enheten tillverkats och satts på marknaden.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt