Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Omfattning

Här finner du information om vilka elektriska produkter som omfattas av RoHS-direktivet. Om din produkt omfattas av direktivet är det din skyldighet som tillverkare, importör eller distributör att uppfylla de krav som är listade i direktivet för respektive roll och som gäller den elektriska produkt som du släpper ut på marknaden inom EU/EES.

Skriv ut

RoHS omfattar alla elektriska produkter som uppfyller definitionen av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Definitionen omfattar utrustning som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt utrustning för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström. En elektrisk produkt anses vara beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält om någon funktion hos en integrerad del av produkten behöver elektricitet för att produkten ska fungera enligt specifikationen. RoHS-direktivet omfattar även kablar och reservdelar till elektriska produkter.

De produktkategorier som omfattas av RoHS-direktivet anges i bilaga I till direktivet och är följande:

 1. Stora hushållsapparater
 2. Små hushållsapparater
 3. IT- och telekommunikationsutrustning
 4. Konsumentutrustning
 5. Belysningsutrustning
 6. Elektriska och elektroniska verktyg
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter
 8. Medicintekniska produkter
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument
 10. Automater
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier

Följande produkttyper är undantagna kraven i RoHS-direktivet:

 • Krigsmateriel
 • Rymdutrustning
 • Storskaliga stationära industriverktyg och storskaliga fasta installationer
 • Transportmedel
 • Mobila maskiner för yrkesmässig användning
 • Aktiva medicintekniska produkter för implantation
 • Solcellspaneler för yrkesmässigt bruk
 • Produkter för forskning och utveckling
 • Specialtillverkade delar till undantagen utrustning

RoHS-direktivet innehåller även särskilda övergångstider som specificerar när kraven i direktivet börjar gälla för kablar, reservdelar och vissa produktkategorier samt för särskilda användningsundantag för begränsade ämnen. Se bland annat artikel 2 och artikel 4, samt bilaga III och bilaga IV i direktivet.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt