Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden RoHS-direktivet Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder

En harmoniserad standard är en teknisk specifikation som beskriver hur kraven från direktivet kan uppfyllas. För tillverkaren är standarder ett användbart verktyg för att visa vilka delar av kraven från direktiven som är uppfyllda.

Skriv ut

För RoHS-direktivet gäller presumtionsprincipen, vilket innebär att elektriska produkter som uppfyller kraven från tillämpbar harmoniserad standard förmodas (presumeras) även uppfylla säkerhetskraven från direktivet.

För RoHS-direktivet finns följande harmoniserade standard, som fastställer en metod för att samla in och utvärdera information om förekomst av begränsade ämnen till produkters tekniska dokumentation:

  • EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Utöver EN 50581:2012 finns det även andra standarder som inte är listade harmoniserade standarder enligt RoHS-direktivet men som är utvecklade för att förenkla arbetet med att uppfylla kraven i regelverket, enligt följande:

  • IEC 62430:2009 - Environmentally conscious design for electrical and electronic products
  • IEC 62474 - Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
  • IEC/TR 62476 - Guidance for evaluation of product with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products
  • IPC-175x-seriern - Data exchange standards

Det är upp till tillverkaren att identifiera vilka standarder eller andra tekniska specifikationer som är tillämpbara för sina produkter. Det är frivilligt att använda sig av standarder. Kraven från respektive direktiv är dock del av varje EU-lands lagstiftning och måste följas.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-08-30
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt