Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

EU-försäkran

En EU-försäkran om överensstämmelse är ett intyg där tillverkaren listar vilka direktiv och eventuella standarder som en produkt uppfyller.

Skriv ut

EU-försäkran ska översättas till de språk som krävs av det EU-land där den elektriska utrustningen används. Enligt bestämmelserna i RoHS-direktivet skall tillverkaren eller dennes representant upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse när en slutprodukt släpps ut på marknaden, med en garanti om att produkten uppfyller de väsentliga kraven i lagen.

EU-försäkran om överensstämmelse för produkter som omfattas av RoHS-direktivet ska innehålla följande uppgifter:

 • Unikt identifikationsnummer av avsedd elektrisk eller elektronisk utrustning (EEE), genom texten "Nr [...]".
 • Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant och i förekommande fall även till importören.
 • Om dokumentet upprättas på svenska ska det innehålla följande text:
  "Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens (eller installatörens) eget ansvar"
 • Vilka produkter som omfattas av försäkran genom att exempelvis ange produktens namn och typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning, så att den kan spåras. Om det behövs kan även ett foto av produkten bifogas.
 • Om dokumentet upprättas på svenska ska det innehålla följande text:
  "Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning."
 • Hänvisning till samtliga relevanta harmoniserade standarder, andra standarder och tekniska specifikationer som använts för att säkerställa efterlevnad.
 • Ytterligare upplysningar som eventuellt kan krävas, exempelvis information om kvalitetsklass eller riskkategori.
 • Datum då försäkran utfärdades och den auktoriserade personens underskrift, befattning och namn.

Tillverkaren eller dennes EU-representant skall förvara originalet till EU-försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter produktens sista tillverkningsdag.

För mer läsning om kraven kring EU-försäkran om överenstämmelse, se artikel 13 samt bilaga VI till direktivet.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt