Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

SCIP-databasen

SCIP är en databas som innehåller kandidatämnen enligt REACH för att underlätta en säker återvinning av produkter som innehåller kandidatämnen.

Skriv ut

I arbetet med cirkulär ekonomi har kommissionen beslutat att ECHA ska upprätta en databas, SCIP. SCIP står för Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Databasen innehåller information om produkter som innehåller kandidatämnen enligt REACH, och där varuleverantörer har skyldighet att rapportera existensen av sådana ämnen i sina produkter. Skyldigheten gäller från och med den 5 januari 2021 för  alla varor och ”komplexa objekt” som innehåller SVHC ämnen enligt kandidatförteckningen. Denna uppdateras kontinuerligt med nya ämnen enligt REACH. Syftet med databasen är bland annat att ge information till de som ska återvinna en produkt som innehåller kandidatämnen, så att produkten kan hanteras på ett lämpligt sätt.

Kandidatlistan, kandidatämnen eller kandidatförteckningen är en lista som skapas enligt Reach-förordningens artikel 59 och listar kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och miljö, så kallade SVHC ämnen. (SVHC: Substances of Very High Concern).

Mer information finns på följande länkar:

PDF 0,3 MB

SCIP-databasen - Frågor och svar

Mer på Internet https://echa.europa.eu/sv/scip-support

ECHA

Mer på Internet https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet/kort-om-anmalan-av-amnen-i-varor-till-scip-databasen

Kemikalieinspektionen: SCIP

Mer på Internet https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen

Kemikalieinspektionen: Kandidatförteckningen

Mer på Teknikföretagen /Om Reach-förordningen/

Teknikföretagens REACH-guide

Publicerad 2021-02-11Senast uppdaterad 2021-10-06
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt