Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Om Reach-förordningen

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Skriv ut

Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) är en kemikalielagstiftning med ett brett tillämpningsområde. Bestämmelserna omfattar ämnen som sådana, i blandningar och i varor under ett ämnes hela livscykel. Förordningen ställer bland annat krav på att företag som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter har kännedom om ifall de innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen). I Sverige är det Kemikalieinspektionen som ansvarar för tillsynen tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna.

Denna vägledning fokuserar på de krav som Reach-förordningen ställer på leverantörer av varor. Reach-förordningen berör företag på fler sätt än vad som framgår i Produktkravsguiden. Information om detta finns hos Kemikalieinspektionen.

Läs mer i den guide till Reach för leverantörer av varor som Teknikföretagen tagit fram. Där finns bland annat mer detaljerad information om vilka produkter som omfattas av regelverket, vägledning om företags olika roller och skyldigheter, samt rekommenderade tillvägagångssätt för efterlevnad av lagstiftningen.

Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2021-04-19
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt