Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Företags roller

Företags skyldigheter och ansvar enligt Reach-förordningen utgår från företagens roll i leveranskedjan för en produkt. Ett företag kan anta flera olika roller för sina olika produkter. Det innebär att ett enskilt företag kan beröras av flera olika krav i Reach-förordningen, vid olika tidpunkter och för olika produkter.

Skriv ut


Bland annat följande roller definieras i Reach-förordningen:

  • Leverantörer av varor är producenter, importörer, distributörer eller andra aktörer i distributionskedjan som marknadsför och säljer varor inom EU/EES

  • Producenter av varor är fysiska eller juridiska personer inom EU/EES som framställer eller sätter samman varor

  • Nedströmsanvändare är fysiska eller juridiska personer inom EU/EES som använder sig av ämnen eller blandningar i sin industriella eller professionella näringsverksamhet och som alltså bearbetar, formulerar, konsumerar, lagrar, förvarar, behandlar eller omförpackar ämnen utan att själva tillverka eller importera ämnen

  • Importörer är fysiska eller juridiska personer inom EU/EES som importerar produkter som är ämnen, blandningar eller varor till EU/EES (observera att definitionen enligt Reach-förordningen skiljer sig från definitionen enligt EU:s produktsäkerhetsregler)

  • Tillverkare är fysiska eller juridiska personer inom EU/EES som tillverkar ämnen
Publicerad 2020-04-17Senast uppdaterad 2020-04-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt