Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen ska visa hur tillverkaren säkerställt att de tillämpbara kraven från Radioutrustningsdirektivet är uppfyllda. Här ska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktion beskrivas. Den tekniska dokumentationen är konfidentiell och endast avsedd för berörd myndighet.

Skriv ut

Kraven på den tekniska dokumentationen finns i direktivet i artikel 21 och bilaga V.

Dessutom ska en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas enlig bilaga VI i direktivet (även beskrivet i PTSFS 2016:5 bilaga 4). En kopia av EU-försäkran (alternativt en förenklad EU-försäkran samt web-länk till den fullständiga) skall medfölja produkten.

På begäran från en marknadskontrollmyndighet ska den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse för elektrisk utrustning kunna lämnas ut upp till 10 år efter att den sista produkten sattes på marknaden. Språket ska vara enligt krav som ställs i den medlemsstat där produkten sattes på marknaden. I Sverige kan svenska eller engelska användas.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt