Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Omfattning

Nedan anges huvudprinciperna för vilka produkter som omfattas av RED. Kommissionens guide är ett viktigt komplement till direktivet.

Skriv ut

Direktivet omfattar elektriska och elektroniska produkter som avsiktligt avger och/eller mottar radiovågor för radiokommunikation och/eller radiobestämning. Direktivet gäller också för produkter som måste kompletteras med ett tillbehör, t.ex. antenn, för att fungera som radiosändare/mottagare.

”Radiobestämning” innebär mätutrustning som använder radiovågor för att bestämma avstånd, hastighet eller andra egenskaper hos ett föremål.

Direktivet gäller för frekvenser upp till 3000 GHz, ungefär motsvarande våglängden 0,1 mm. Synligt ljus är utanför området, och stor del av IR-spektrat, vilket gör att många IR-produkter inte omfattas.

Undantagna produktgrupper

Detta är vägledande information, vid tveksamhet, kontakta PTS för information.

  • Radioutrustning som uteslutande används för verksamhet som rör försvar samt allmän och nationell säkerhet är undantagna.
  • Utrustning som byggts, även byggsatser, eller modifierats för att användas av radioamatörer anses vanligen inte vara satta på marknaden.
  • Marin utrustning och produkter som används på luftfartyg omfattas istället av andra direktiv.
  • Produkter som använder elektromagnetiska fält eller strålning endast för uppvärmning är undantagna eftersom de inte använder fälten eller strålningen för kommunikation eller radiobestämning.
  • Specialbyggd utrustning för att användas yrkesmässigt på forsknings- och utvecklingsanläggningar är i vanligen undantagna, se mer i bilaga 1 i direktivet.

Instrument för att mäta radioprestanda etc. i labb är för närvarande under diskussion om de omfattas av direktivet eller ej.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt