Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Radioutrustningsdirektivet Om radioutrustningsdirektivet

Om radioutrustningsdirektivet

Radioutrustningsdirektivet, RED, anger krav för att tillhandahålla radioutrustning på marknaden samt att ta den i bruk. Det hanterar förutom krav på sändare och mottagare, även EMC och elsäkerhetskrav på produkterna, och EMC-D och LVD gäller därmed inte för produkter som omfattas av RED.

Skriv ut

Direktiv 2014/53/EU om att tillhandahålla radioutrustning på marknaden, ersätter radio- och teleterminalutrustningsdirektivet, 1999/5/EG.

Direktivet gäller för produkter som sätts på marknaden efter den 12 juni 2017. Produkter som uppfyllde teleterminaldirektivet och sattes på marknaden senast den 12 juni 2017 får fortsätta att tillhandahållas på marknaden även efter det datumet.

Ändringar från teleterminaldirektivet är bland annat att RED omfattar all utrustning som avsiktligt sänder eller tar emot radiovågor, utom sådan utrustning som är specifikt undantagen. Radio och TV-mottagare omfattas, medan trådansluten terminalutrustning inte omfattas.

Post och Telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndighet för Radioutrustningsdirektivet. Direktivet ingår i Varupaketet (New Legislative Framework, NLF). Utrustning som omfattas ska därför följa det regelverket, bl.a. CE-märkas. Radioutrustning som omfattas av restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd ska märkas med ett piktogram eller informationstext, se under Märkning.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2021-04-19
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt