Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Märkning

Elektriska apparater och installationer ska vara märkta enligt kraven i direktivet, de viktigaste listas nedan. Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig.

Skriv ut


Utrustningens märkning ska innehålla följande:

  • Identifieringsmärkning, exempelvis typnummer eller serienummer.
  • Tillverkarens firmanamn eller registrerade varumärke samt tillverkarens postadress. Endast internetadress är inte tillräckligt. Ifall tillverkaren finns utanför EU skall också importörens firmanamn/varumärke och postadress anges.
  • Apparater ska förses med CE-märket. RED tillåter höjd mindre än 5 mm, men andra CE-märkningsdirektiv (t.ex. RoHS) tillåter normalt inte detta varför det i praktiken behöver vara minst 5 mm högt.

    ce-mark.gif
  • För produkter där det finns restriktioner för var och hur den får användas, t.ex. visst område eller medlemsstat, eller krav för användningstillstånd, ska det finnas information på förpackningen. Utformningen anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1354. Märkningen kan vara ett piktogram enligt bilaga I i förordningen, eller text som innehåller orden "restriktioner eller krav i" på lämpligt språk.

    piktogram.jpg

Om det inte är praktiskt möjligt att märka själva produkten, kan informationen lämnas på förpackningen eller i medföljande dokument, t.ex. i bruksanvisningen.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2021-06-03
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt