Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Bruksanvisning

Bruksanvisning och säkerhetsinformation ska medfölja radioutrustningen. Varje EU-land beslutar vilket/vilka språk som är accepterade. I Sverige är svenska och engelska accepterat, för konsumentprodukter ska normalt bruksanvisningen finnas på svenska.

Skriv ut

Bruksanvisningen ska ge information för att kunna använda radioutrustningen som avsett, även hur den kopplas ihop etc., och måste vara lättbegriplig.

Om radioutrustningen innehåller en sändare ska det finnas information om frekvensband och maximal uteffekt.

För produkter där det finns restriktioner för var och hur den får användas, t.ex. visst område eller medlemsstat, eller krav för användningstillstånd, ska det finnas detaljerad information i bruksanvisningen, se genomförandeförordning (EU) 2017/1354.

Radioutrustning ska också åtföljs av en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse, se bilaga VI och VII i direktivet. Det är valfritt om den är en del av bruksanvisningen eller ett separat dokument. (Observera: Informationen i den tekniska filen är endast avsedd för myndigheter och ska inte skickas med.)

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt