Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Väsentliga krav

Direktiv och förordningar som bygger på den nya metoden definierar väsentliga krav (Essential Requirements) på produkterna. De är krav relaterat till främst säkerhet, miljö och hälsa. och anges på en generell nivå.

Skriv ut

I lågspänningsdirektivet anges det till exempel som krav att "människor och husdjur är tillräckligt skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring”. De tekniska kraven och hur kraven ska verifieras anges i de tillhörande harmoniserade standarderna som också vid behov är anpassade till olika produktgrupper.

Kraven handlar om skydd av användarnas hälsa och säkerhet (vanligen konsumenter och arbetstagare), men kan även omfatta andra grundläggande krav (t.ex. skydd av egendom, knappa resurser eller miljön). Väsentliga krav är utformade för att ge och säkerställa en hög skyddsnivå. De härrör antingen från faror som är förknippade med en produkt (t.ex. mekaniska och elektriska egenskaper, brandfarlighet, kemiska, eller biologiska egenskaper, hygien, radioaktivitet, exakthet) eller avser produkten och dess prestanda (t.ex. bestämmelser om material, konstruktion, tillverkningsprocesser eller bruksanvisningar från tillverkaren).

Ofta handlar det om en kombination av dessa egenskaper. Det innebär i sin tur att en viss produkt kan omfattas av flera lagar samtidigt, eftersom de väsentliga kraven i olika lagar måste tillämpas samtidigt för att täcka alla relevanta allmänintressen.

Ofta är det en harmoniserad standard per direktiv/förordning som ska tillämpas, men inte alltid.

Tillverkarna måste därför utföra riskanalyser för att först identifiera alla möjliga risker som produkten och dess användning kan ge upphov till och fastställa vilka väsentliga krav som gäller för produkten i fråga. Riskanalysen ska dokumenteras och ingå i den tekniska dokumentationen. 

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-05
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt