Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Marknadskontroll

Marknadskontroll är tillsammans med bedömning av överensstämmelse de valda metoderna att säkerställa att varor på EU-marknaden inte utgör en risk för europeiska konsumenter och arbetstagare.

Skriv ut

Marknadskontrollen har som syfte att stoppa cirkulationen av produkter som inte uppfyller gällande krav. För varor som omfattas av NLF-direktiv gäller marknadskontrollen att de väsentliga kraven är uppfyllda. För andra varor, t.ex. livsmedel, gäller andra metoder för marknadskontroll.

Marknadskontroll är avgörande för den inre marknadens smidiga funktion. Det hjälper till att skydda:

  • Konsumenter och arbetstagare mot osäkra produkter och allmän överensstämmelse
  • Företag från illojal konkurrens av dem som ignorerar reglerna.

Marknadskontroll kan ske i form av planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller som reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder. Den görs också i form av stickprov som kontrolleras.

Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer vars produkter inte uppfyller de legala krav som ställs. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

 En stor utmaning för en effektiv marknadskontroll är att ekonomiska aktörer kan vara verksamma utanför EU och varorna görs tillgängliga på den inre marknaden genom bland annat e-handel. Se även avsnittet ”Yttre gräns”.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt