Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Nya metoden Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder

En harmoniserad standard är en standard som publicerats av CEN, CENELEC eller ETSI som resultat av en standardiseringsbegäran från kommissionen.

Skriv ut

En tillverkare får formellt inte hänvisas till den för att visa presumption om överensstämmelse med lagkrav förrän den publicerats i Europeiska unionens tidning, Official Journal, OJEU. Orsaken är att kommissionen vill låta granska att standarden verkligen uppfyller de väsentliga kraven i motsvarande direktiv. Notera att harmoniserade standarder är en viktig del i den nya metoden, men det finns harmoniserade standarder för andra ändamål.

Lista över harmoniserade standarder

Kommissionen listar standarder som är harmoniserade för ett direktiv eller en förordning. De återfinns under respektive lagkrav, nedan är länkar till listorna för direktiv och förordningar som behandlas i produktkravsguiden.

Användning av harmoniserade standarder

Genom att verifiera produktens egenskaper enligt harmoniserade standarder ges presumtion om överensstämmelse med de väsentliga krav som anges i motsvarande direktiv/förordning. Härigenom ges en garanterad skyddsnivå med avseende på de väsentliga krav som reglerar produktens tillträde till den inre marknaden. 

Precis som andra europeiska standarder utarbetas och offentliggörs harmoniserade standarder enligt de europeiska standardiseringsorganisationernas interna regler. Enligt dessa regler ska standarder som tagits fram av CEN, CENELEC eller ETSI införlivas på nationell nivå av de nationella standardiseringsorganen.

Införlivandet innebär att de europeiska standarderna måste göras tillgängliga som nationella standarder på ett identiskt sätt och att alla nationella standarder som strider mot den nya standarden måste dras tillbaka inom en viss period. Harmoniserade standarder är europeiska standarder och ges en särskild mening i förordning (EU) nr 1025/2012 och sektorsvis harmoniseringslagstiftning. Det är fortfarande frivilligt att tillämpa harmoniserade standarder.

Framtagning av harmoniserade standarder

Kommissionen riktar en formell begäran till de europeiska standardiseringsorganisationerna och ber dem att lägga fram harmoniserade standarder genom att utfärda en standardiseringsbegäran (ett uppdrag). Rollen för och utarbetandet av kommissionens begäran om standardisering till de europeiska standardiseringsorganisationerna beskrivs i handboken om europeisk standardisering Kommissionen samråder med medlemsstaterna innan den utfärdar en begäran. Framtagandet av standarder i samförstånd enligt förordning (EU) nr 1025/2012 (160) medför ett brett samråd med sektorsansvariga myndigheter på nationell nivå. Begäran ger således en stark indikation på myndigheternas förväntningar.

Detta är en av kommissionens främsta prioriteringar i arbetet med att skapa en gedigen europeisk process och infrastruktur för standardisering. Enligt förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering (10) har kommissionen rätt att efter samråd med medlemsstaterna uppmana de europeiska standardiseringsorganisationerna att utarbeta harmoniserade standarder, och i förordningen föreskrivs även förfaranden för att bedöma och invända mot harmoniserade standarder.

Det finns konkreta definitioner av begreppen standard, nationell standard, europeisk standard, harmoniserad standard och internationell standard.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2021-05-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt