Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen är tillverkarens bevis över att kraven från maskindirektivet som gäller deras produkt är uppfyllda. Här ska maskinens konstruktion, tillverkning och funktion beskrivas.

Skriv ut

Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska innehålla följande:

  • En allmän beskrivning av maskinen.
  • En helhetsritning över maskinen och ritningar över styr- och elkretsarna samt viktiga beskrivningar som krävs för att förstå hur maskinen fungerar.
  • En förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattar maskinen. Även dokument som gör att karven går att kontrolleras ska tas med. Exempelvis beräkningar, provningsresultat eller intyg.
  • Den nedskrivna riskbedömningen. Här ska även de skyddsåtgärder som införts för att undanröja eller minska maskinens risker samt uppgifter om kvarstående risker tas upp.
  • En lista på de standarder och andra tekniska specifikationer som maskinens konstruktion och funktion uppfyller.
  • Tekniska rapporter med resultat av produktprovningar som utförts av tillverkaren, exempelvis typprovningar eller stickprover.
  • Ett exemplar av maskinens bruksanvisning.
  • EU-försäkran om överensstämmelse för eventuella inbyggda enheter som är en del av maskinens konstruktion. Det kan röra sig om säkerhetskomponenter, lyftdon, maskiner eller andra produkter som omfattas av direktiv med krav på EU-försäkran.
  • En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse för maskinen.
  • Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder som kommer att tas för att säkerställa att samtliga produkter som tillverkas fortsättningsvis uppfyller kraven från direktivet. Det kan vara rutiner för ankomstkontroll, provningar, uppföljning av underleverantörer och liknande.

På begäran från någon av kontrollmyndigheterna inom EU ska den tekniska dokumentationen kunna lämnas ut. Det kan bli aktuellt i samband med att en olycka skett eller att man vid en inspektion funnit att något inte är rätt i maskinens utförande eller dokumentation. Myndigheten måste dock kunna motivera varför de vill se dokumentationen. I övrigt är den tekniska dokumentationen tillverkarens egendom och delas vanligen inte ut till annan part. Dokumentationen behöver inte finnas materiellt tillgänglig, men ska gå att sammanställa inom ett par veckor. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska finnas tillgänglig i 10 år efter att den sista enheten tillverkats och satts på marknaden.

Kraven på relevant teknisk dokumentation för delvis fullbordade maskiner skiljer sig något från maskiner, se bilaga 7 till direktivet för mer information.

För ytterligare läsning om kraven som rör den tekniska dokumentationen, se bilaga 7 till direktivet och Europakommissionens guide till maskindirektivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt