Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Omfattning

Här finner du information om vilka produkter som styrs av maskindirektivet. Om din produkt omfattas av direktivet är det din skyldighet som tillverkare att uppfylla de krav som är listade i direktivet och som gäller din maskin, innan du får släppa produkten på marknaden.

Skriv ut

Maskindirektivet omfattar följande produktgrupper:

 • Maskiner
  En maskin består av förbundna delar, varav minst en rörlig, och har utrustats med ett drivsystem där drivkraften inte kommer från människa eller djur. Maskinen måste ha ett särskilt ändamål. Begreppet "maskin" omfattar många olika slags produkter, exempelvis: lyftanordningar, jordförflyttande maskiner, maskiner för jord- och skogsbruk, lyftdon, maskiner för process- och tillverkningsindustri och handhållna maskiner.
 • Utbytbar utrustning
  Med en utbytbar utrustning menas en anordning som användaren själv monterar ihop med en maskin eller en traktor för att ändra dess funktion. Utbytbar utrustning kan exempelvis vara tillbehör för jordbruks- eller skogstraktorer med en funktion för lastning eller plogning.
 • Säkerhetskomponenter
  En säkerhetskomponent är en enhet som tillverkaren avsett för montering på en maskin med syftet att utgöra en skyddsfunktion. Exempel på produkter är nödstoppsanordningar, tvåhandsmanöverdon och skydd mot fallande föremål.
 • Lyftredskap samt kedjor, kättingar, linor och vävband
  Ett lyftredskap förbinder lasten med den lyftande maskinens hållanordning eller används för att hålla lasten under lyftoperationen, exempelvis sling och stroppar. Kedjor, kättingar, linor och vävband som är avsedda för att användas som en del av lyftfunktionen i maskiner eller lyftredskap omfattas även de av direktivet.
 • Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar
  En avtagbar komponent för sammanlänkning och kraftöverföring mellan en självgående maskin eller en traktor och en annan maskin.
 • Delvis fullbordade maskiner
  En delvis fullbordad maskin är en enhet som består av sammanlänkade delar varav minst en är rörlig, men som saknar vissa element som krävs för att ge produkten en särskild användning. Därmed måste en delvis fullbordad maskin genomgå modifiering för att bli en fullständig maskin med ett specifikt ändamål. En industrirobot är ett illustrativt exempel på en delvis fullbordad maskin där det är användaren som ger produkten dess tillämpning och då måste ta ansvar för att vissa delar av maskindirektivet införlivas, till exempel en komplett bruksanvisning.

I urval är följande produktgrupper exkluderade från kraven i maskindirektivet och regleras istället av andra direktiv: maskiner avsedda för militära, polisiära eller kärntekniska tillämpningar, vapen, motorfordon, fartyg, hushållsapparater avsedda för privat bruk och informationsteknisk utrustning.

direktivet, artikel 1 och 2, och i Europakommissionens guide till maskindirektivet kan du läsa mer om vilka produkter som omfattas, respektive är exkluderade från direktivet och hur olika produktgrupper är definierade.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt