Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Om maskindirektivet

Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EG om maskiner) fastställer hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner (det vill säga produkter som har rörliga delar och drivsystem), säkerhetskomponenter och vissa lyftredskap.

Skriv ut

Det kan exempelvis röra sig om handhållna verktyg, jordbruksredskap och utrustning för process- eller verkstadsindustrin. Direktivet ställer ett flertal krav på hur produkter ska utvecklas, utformas, testas och dokumenteras för att inte utgöra fara för användaren eller omgivningen under någon del av produktens livscykel. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som ansvarar för att reglerna i maskindirektivet efterlevs. Produkter som omfattas av direktivet ska vara försedda med CE-märkning.

Läs mer om direktivets omfattning, de tekniska kraven, harmoniserade standarder och kraven på maskinens märkning och dokumentation i respektive avsnitt. Här finns även länkar och hänvisningar till myndigheter och organisationer där mer detaljerad information finns att hämta. 

I klippet nedan berättar Anders Östergren mer om revideringen av EU:s maskindirektiv.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2021-06-18
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt