Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Maskindirektivet Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder

En harmoniserad standard är en teknisk specifikation som beskriver hur kraven från direktivet kan uppfyllas. För tillverkaren är standarder ett användbart verktyg för att visa vilka delar av hälso- och säkerhetskraven från direktiven som är uppfyllda.

Skriv ut

För maskindirektivet är de harmoniserade standarderna uppdelade i följande tre grupper:

 • A-standarder

  Säkerhetsstandarder som beskriver grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som kan tillämpas på alla maskiner. 
  Exempel: EN ISO 12100, Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering.
 • B-standarder

  Gruppstandarder som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsanordning som kan användas för en mängd maskiner.
  Exempel: standarder för skyddsavstånd, yttemperatur, buller och skydd.
 • C-standarder

  Säkerhetsstandarder för en viss maskin- eller risktyp som ger detaljerade säkerhetskrav. Inom denna grupp finns specifika standarder för allt från symaskiner till tryckerimaskiner.
  Exempel: EN 60204-1, Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1
  EN 13849-1 Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem - Del 1

Genom att uppfylla en kombination av A-, B- och C-standarder täcks en stor del av hälso- och säkerhetskraven från direktivet upp. Det är upp till tillverkaren att identifiera vilka standarder eller andra tekniska specifikationer som är tillämpbara för sina produkter. Det är frivilligt att använda sig av standarder. Kraven från respektive direktiv är dock del av varje EU-lands lagstiftning och måste följas.

Europakommissionen sammanställer en lista över de standarder som är harmoniserade för varje direktiv.

Swedish Standards Institute, SIS, har en sammanställning över standarder som rör maskinsäkerhet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt